UBUDIAH

Nilai ini berkait dengan soal Iman (Akidah), yakni merujuk kepada kedudukan manusia sebagai hamba Allah SWT yang diciptakan semata-mata untuk beribadat kepada-Nya. Ia memberi ..

MAS’ULIAH

Nilai ini berkait soal Amal (Syariat), yakni pertanggungjawaban yang merujuk kepada sifat kerja seseorang yang dikaitkan dengan kedudukan Allah SWT sebagai pemberi tanggungjawab. Segala kerja akan dipersoalkan oleh Allah SWT untuk pengadilan.

ITQAN

Nilai ini berkait dengan soal Soleh (Akhlak), yakni merujuk kepada kualiti kerja yang boleh diterjemahkan sebagai ketekunan, komitmen dan kesungguhan dan fokus melaksanakan kerja.

Bertani Satu Ibadah

Islam & Pertanian

Sesiapa yang memiliki tanah, hendaklah dia mengusahakannya, namun jika dia tidak berupaya melakukannya, maka hendaklah diberikan kepada saudaranya (supaya diusahakan) dan janganlah menyewakannya.

Hadith riwayat Abu Daud

Pelawat

Flag Counter

Mutiara Kata

"Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik."

Mod Penglihatan Mod Penglihatan Cerah Mod Penglihatan Malap

Saiz Tulisan Besarkan Saiz Tulisan Kecilkan Saiz Tulisan Reset Saiz Tulisan

Bahasa