Objektif Bertani Satu Ibadah ialah :

  • Melahirkan masyarakat tani yang menghayati Islam dan konsep ibadah dalam kehidupan harian mereka sekaligus sebagai faktor pendorong kepada para petani untuk berusaha dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh dalam usaha pertanian mereka.
  • Memupuk minat rakyat untuk menceburi bidang pertanian dengan memanfaatkan segala sumber alam, potensi, dan tanah-tanah terbiar dengan pelbagai aktiviti pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, dan industri asas tani.

Bertani Satu Ibadah

Islam & Pertanian

Andainya kiamat tiba dan pada tangan seseorang daripada kamu ada sebatang anak kurma, maka hendaklah dia tanpa berlengah-lengah lagi menanamkannya.

Hadith riwayat Imam Ahmad

Mutiara Kata

"Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik."

Mod Penglihatan Mod Penglihatan Cerah Mod Penglihatan Malap

Saiz Tulisan Besarkan Saiz Tulisan Kecilkan Saiz Tulisan Reset Saiz Tulisan

Bahasa